Nixa loses to Rock Bridge In Quarterfinal

Nixa lost 0-2 to Rock Bridge on Saturday.   Rock Bridge advances to the final four.

Nixa ended the season 24-4.